Yan Yan Chan x SIR Uniform

UNIFORM LOOK 05 // LESTER SHIRT // MAXE STRAPLESS MINI // ANDRE BLAZER

Yan Yan Chan x SIR. Uniform

UNIFORM LOOK 02 // DENIM JACKET // CLASSIC TANK // CLASSIC JEAN

SHOP YAN YAN X SIR. UNIFORM LOOKS

ANDRE BLAZER

AUD $520
Size:

CLASSIC JEAN

AUD $300
Size:

MAXE STRAPLESS MINI DRESS

AUD $400
Size:

ROMI BRALETTE

AUD $200
Size:

DENIM JACKET

AUD $380
Size: