1

SWIM WARDROBE I

One shoulder one piece. Cap.

SWIM WARDROBE I
2

SWIM WARDROBE II

Crop top. Elasticated brief. Scrunchie tote.

SWIM WARDROBE II
3

SWIM WARDROBE III

Bandeau top. Rouched brief. Scrunchie tote.
SWIM WARDROBE III
4

SWIM WARDROBE IV

Triangle top. String brief. Towel.

SWIM WARDROBE IV
5

SWIM WARDROBE V

One shoulder one piece. Scrunchie tote.

SWIM WARDROBE V